logo
JPV DAV PUBLIC SCHOOL
Near F.C.I. Godown, Pureni Katni, Madhya Pradesh
Latest News  
  • Flatten the Curve. Stay Home. Stay Safe.
 
JPVDAV FIT INDIA MOVEMENT  

     FIT INDIA SCHOOL DAY  1

    FIT INDIA SCHOOL DAY  2

    FIT INDIA SCHOOL DAY  3

    FIT INDIA SCHOOL DAY  4

    FIT INDIA SCHOOL DAY  5